Lietošanas noteikumi

Šie “Lietošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) attiecas uz visiem uzņēmuma SIA “Brīvs” (turpmāk tekstā – “Pārdevējs” arī “Uzņēmums”) e-veikala lietotājiem (turpmāk tekstā – “Pircējs”, arī “Jūs”).

Pirms iepirkšanās  e-veikalā (internetveikalā) uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus.

Pircējs var veikt pasūtījumu SIA “Brīvs” e-veikalā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot ikdienas apkopes vai tehniskas kļūmes periodos.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, par precīziem, pilnīgiem un nekļūdīgiem datiem, aizpildot pasūtījumu. Jūs apliecināt, ka neesat jaunāks par 16 gadiem, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību. Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat, ka mēs varam uzticēt Līguma izpildi trešajai pusei, piemēram, lai piegādātu pasūtījumu.

Pārdevējs var mainīt Noteikumus vienpusēji, nepaziņojot Lietotājam / Pircējam. Noteikumu jaunā versija tiks publicēta Vietnē un stāsies spēkā no publikācijas brīža.

Izmantojot Vietni un / vai iegādājoties preces, Jūs apstiprināt, ka Jūs saprotat Noteikumus un Jūs piekrītat tos ievērot.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem vai atsevišķām tajos ietvertām definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu Vietnes pakalpojumus.

Attiecības starp Lietotāju / Pircēju un Pārdevēju ir pakļautas Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Ja Lietotājam / Pircējam rodas jautājumi vai sūdzības, tam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju pa tālruni vai citiem pieejamajiem līdzekļiem.