Atteikuma veidlapa

 

Es (vārds, uzvārds) ___________________________________________________

personas kods ______________________________________________________

telefons ____________ e-pasts ________________________________________

banka __________________ konta nr. __________________________________

paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, kuru esmu noslēdzis par šādas preces (preces nosaukums, kods) iegādi: ________________________________________________________________

Preces cena ar PVN ____________ pasūtījuma nr. ____________________________

Saņemšanas datums ________________________

Atteikuma iemesls (nav obligāts) _________________________________________

 

Datums ________________________

 

Paraksts _______________________

Parakstot šo veidlapu apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesību aprakstu un izņēmumiem.